/ letbib.dk
Ved at bruge dette website accepterer du vores brug af cookies. Læs mere...
Forside / Forstør / Oplæs / Udskriv

Biblioteksformidling

Bibliotekernes formidling til ordblinde og læsesvage.

Access to libraries for persons with Disabilities - CHECKLIST Birgitta Irvall og Gyda Skat Nielsen. IFLA, 2005 Tjekliste, udformet som et praktisk værktøj, der beskriver, hvordan biblioteker kan give lige adgang til alle biblioteketsbrugere uanset handicap.

Biblioteker og formidling af læsesvage voksne Gitte Hørup ; Publiceret 31/3-2007 af Forbindelser.dk (Lokaliseret 27.04.11 på World Wide Web) Artikel om læsesvaghed og kendetegn for gruppen af læsesvage voksne.

Biblioteket – hvad skulle jeg kommer derefter? Attraktive biblioteker for ordblinde og læsesvage – Hvordan? Rigmor Sejrsen : Projektrapport til Biblioteksstyrelsen om: Biblioteket for alle – Læs og skriv med IT. indkredsning af en optimal formidlingsmodel i forhold til unge og voksne læsesvage og ordblinde, 2006. (Lokaliseret 27.04.11 på World Wide Web) Rapport med beskrivelse af en betjeningsmodel, der med udgangspunkt i brug af IT for unge og voksne læsehandicappede, kan være med til at give dem lyst til at bruge biblioteket og øge deres selvstændige informationskompetence.

Biblioteksbetjening af ordblinde Gyda Skat Nielsen og Birgitta Irvall ; oversat og bearbejdet af Gyda Skat Nielsen. Danmarks Biblioteksforening, 2002 Vejledning med inspiration for bibliotekerne til at hjælpe ordblinde med at få adgang til information og kultur på lige fod med befolkningen i øvrigt.

Biblioteksbetjening af ordblinde på folkebiblioteker og forskningsbiblioteker Anja Nielsen og Pia Fuglsang Hansen. Publiceret 5/2-2007 af Forbindelser.dk (Lokaliseret 29.04.2011 på World Wide Web) Artikel om folke- og forskningsbibliotekernes betjening af ordblinde. Baseret på Anja Nielsen og Pia Fuglsang Hansens bacheloropgave ”Biblioteksbetjening af ordblinde på folkebiblioteker og forskningsbiblioteker

Biblioteksformidling for læsesvage voksne: Idekatalog Gitte Hørup ; Publiceret 30/4-2007 af Forbindelser.dk (Lokaliseret 27.04.2011 på World Wide Web) Artikel om læsesvaghed med inspiration for biblioteker til at øge læsesvage borgeres informationskompetence.

Biblioteksformidling til læsesvage voksne Gitte Hørup ; Danmarks Biblioteksskole, 2007 Erhvervsrelateret projekt som en del af bibliotekaruddannelsen om biblioteksformidling til målgruppen af læsesvage voksne.

Biblioteksservice til læsehandicappede : målgrupper og hjælpemidler Danmarks Biblioteksforening , 2007 Pjece der sætter gang i overvejelser om, hvordan bibliotekerne bedst kan betjene personer med forskellige læsehandicaps.

Det var ju inte dum jag var : 13 dyslektiker begär ordet Redigeret af Staffan Ekegren. Länsbiblioteken i Eskilstuna, Falun, Gävle og Örebro, 1996 I et hemmeligt eksperiment går 13 ordblinde mennesker på hvert deres bibliotek. Mødet konfronterer dem med et samfund, der ikke er skabt for dem. Kan bestilles fra et svensk bibliotek.

Det åbne bibliotek : målrettet biblioteksbetjening af syns- og læsehandicappede Det faglige netværk, Gentofte Bibliotekerne, 2006 (Lokaliseret 27.04.11 på World Wide Web) Ad hoc-grupperapport der giver et bud på, hvordan syns- og læsehandicappede borgere betjenes bedst, så der sker en sikring af deres demokratiske rettigheder. En del af rapporten omhandler, hvordan folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek i fællesskab kan skabe gode og relevante tilbud til målgruppen. Rapporten er udarbejdet af Lene Harder, Lis Müller, Bente Dahl Rathje, Rigmor Sejrsen, Gyda Skat Nielsen, Susy Tastesen, Lone H. Thostrup og Merete Wiuff.

Et bibliotek for alle : information og vidensdeling også for læsehandicappede : et udviklingsprojekt i samarbejde med det danske firma Tagarna omkring produktet LiveReader Helle Mortensen ; Projektrapport til Bibliotesstyrelsen. Redigeret i samarbejde med Projektgruppen: Ole Dissing, Margrethe Endersen, Anne Gottlieb og Else Lerche. Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne, 2007 (Lokaliseret 27.04.11 på World Wide Web) Rapport med beskrivelse af de aktiviteter på Stadsbiblioteket i Lyngby, der er blevet igangsat med det formål at forbedre adgangen til information for læsehandicappede samt det arbejde biblioteket har gjort for at få de læsehandicappede til at bruge biblioteket.

Her og nu og hva’ så? : en spørgeskemaundersøgelse om biblioteksbetjening af ordblinde Pia Fuglsang Hansen ; Danmarks Biblioteksskole, 2008 Erhvervsrelateret projekt som en del af bibliotekaruddannelsen der omhandler, hvordan den aktuelle situation inden for betjening af ordblinde er. Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor 97 folkebiblioteker er blevet undersøgt.

Kom godt i gang på biblioteket : med IT-værktøj til ordblinde og læsesvage Det faglige netværk, Gentofte Bibliotekerne, 2007 (Lokaliseret 27.04.11 på World Wide Web) Ad hoc-grupperapport udarbejdet af: Jeanette Larsen, Ole Dissing, Jette Bendix Pedersen, Anne Mette Henriksen, Susanne Brandt og Rigmor Sejrsen. Indeholder forslag og anbefalinger til hvordan bibliotekernes trykte materialer bedst kan gøres tilgængeligt for ordblinde og læsesvage borgere.

Læs over hele linjen: rapport fra arbejdsgruppen Århus Kommunes Biblioteker, 1991 Beskrivelse af Århus Kommunes projekter i forbindelse med FN’s læseår i 1990.

Oplæg til handlingsplan for udarbejdelse af en National Strategi for biblioteksbetjening af bibliotekssvage borgere Danmarks Biblioteksforening, 2002 (Lokaliseret 27.04.11 på World Wide Web) En gennemgang af hvordan biblioteket kan være med til at sikre, at handicappede får den samme biblioteksbetjening som alle andre borgere. Deltagere i oplæggets arbejdsgruppe: Erik Arendal, Mogens Wiederholt, Gyda Skat Nielsen, Mette Lieth, Anita Otte Clausen, Benedikte Kragh-Schwartz, Jonna Holmgård Larsen, Winnie Vizansky og Michael Larsen.

Rapport om markedsføring af bibliotekets tilbud til læsesvage Mette K. Harbøll ; Herning Bibliotekerne, 2010 Projektrapport med det formål at gøre bibliotekets tilbud til læsesvage mere synlige og nærværende, så denne gruppe af borgere kan få bedre adgang til relevante informationer og kulturelle oplevelser via deres bibliotek.

Svage læsere på arbejdspladsen – Biblioteket på jobbet : projektrapport Horsens Bibliotek, 2007 Projektapport med formålet at få kontakt til borgere, som ikke benytter biblioteket pga. læsevanskeligheder samt at markedsføre bibliotekets muligheder for oplevelser og information til denne målgruppe.

Tema om bibliotekernes tilbud til ordblinde og læsesvage I: Bib-forum : for bibliotekerne i Frederiksberg Amt og Københavns Amt, September 2007, 8-16 (Lokaliseret 28.04.11 på World Wide Web) Tema-nummer af Bib-forum, der bl.a. omhandler hvordan folkebibliotekerne kan forbedre deres service til læsesvage og ordblinde. Der tages udgangspunkt i rapporten ”Kom godt i gang på biblioteket med IT-værktøj til ordblinde og læsesvage”.

Tilgængelighed til folkebibliotekerne : Hovedresultater Center for Ligebehandling af Handicappede, 1999. (Lokaliseret på 02.05.11 på World Wide Web) Folkebibliotekernes tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse belyses i denne rapport. Samtidig undersøges, hvorvidt folkebibliotekerne lever op til princippet om ligebehandling af handicappede sammenlignet med ikke-handicappede.