/ letbib.dk
Ved at bruge dette website accepterer du vores brug af cookies. Læs mere...
Forside / Forstør / Oplæs / Udskriv

Generelt

Læsning - læsevanskeligheder og ordblindhed.

Danskernes læse-regne-færdigheder - i et internationalt lys Torben Pilgaard Jensen og Anders Holm. AKF, 2000 Rapport med fremlæggelse af resultater fra den danske deltagelse i ”Second International Adult Literacy Survey”. Formålet med undersøgelsen er at skabe sammenlignelig viden om befolkningens læse-regne-færdigheder.

Danskernes læsefærdigheder : en undersøgelse af 18-67-åriges læsning af dagligdags tekster Carsten Elbro, Susan Møller og Elisabeth Munk Nielsen. Projekt Læsning og Undervisningsministeriet, 1991 Rapport om voksne danskeres læsefærdigheder, der bl.a. viser, at det kan være kompliceret at stille spørgsmål til læsefærdighed. Der argumenteres for, hvor vigtigt det er at mindske læseproblemer.

Det går ikke uden : fire rundbordssamtaler om læsning Redaktion: Jytte Lau, Birgit Dilling Jandorf og Inger-Marie Dyrholm ; forfattere og interviewpersoner: Nanna Gyldenkærne m.fl. Dansk Folkeoplysnings Samråd, 2000, + 1 cd Præsentation af fire rundbordsamtaler om læsning og læseglæde og læselyst afholdt i 1998.

Det skrevne ords stilhed Thorbjörn Lundgren ; oversat af Betina Marie Christensen og Mette Irene Hougaard. Dafolo, 1997 Roman der omhandler hvilke store menneskelige problemer der kan være forbundet med at leve med et skjult handicap som det at være ordblind.

Det tager tid at være ordblind Marianne Henriksen ; Hjælpemiddelinstituttet, afd. for teknologi, kommunikation og specialundervisning. Hit. Særnummer, 2000, 12-14 (Lokaliseret 27.04.11 på World Wide Web) Artikel med interview af en 29-årig kvinde, der fortæller sin historie om barrierer hun har mødt i skolen, dagliglivet, det sociale system samt uddannelsessystemet, fordi hun er stærkt ordblind. Desuden beretter hun om muligheder for at kompensere for ordblindhed gennem IT-hjælpemidler.

Dysleksi Torleiv Høien og Ingvar Lundberg ; oversat og bearbejdet af Elisabeth Arnbak og Birgit Dilling Jandorf. Special-pædagogisk forlag. 2004 Grundbog om ordblindhed. Giver kortfattede svar på de mest almindelige spørgsmål om ordblindhed.

Dysleksi og andre læsehandicap – hvad kan der gøres Mogens A. Dalby, Mogens Jansen og Tove Krogh. Landsforeningen af læsepædagoger, 1993 I publikationen omtales bl.a. diagnosticering af forskellige læsehandicaps, og hvad der kan gøres for at afhjælpe læsehandicaps.

Dysleksi – hvad er det? Christopher Gillberg og Maj Ödman ; oversat og bearbejdet fra svensk af Ole Haubro. Gyldendal Undervisning, 1996 Denne bog giver et billede af, hvad dysleksi er samt hvad årsagerne til dysleksi kan være.

Dyslexia in the workplace : an introductory guide Diana Bartlett og Sylvia Moody. Wiley-Blackwell, 2010 Omhandler ordblindhed hos voksne på arbejdspladser og beskriver de vanskeligheder ordblinde står overfor, samt hvad der kan gøres ved disse problemer for at give alle ansatte de bedste vilkår.

Er der nogen i den her togvogn, der kan stave til ”resurse” : en publikation om vejledning af unge med ordblindhed i overgangen mellem grundskole og grunduddannelse Martin Hauerberg Olsen og Mia Finnemann Schultz. Dansk Videnscenter for Ordblindhed, 2010 (Lokaliseret 27.04.11 på World Wide Web) Rapporten er blevet til på baggrund af et arbejdsseminar afholdt af Dansk Videncenter for Ordblindhed den 2. og 3. december 2009, hvor 14 personer med særlig stor viden om området var inviteret.

Er jeg ordblind? – jamen jeg kan da godt se ordene! Nyt Mod, 2009, 1 cd-rom Indeholder bl.a. generel information om ordblindhed og hvad der kan gøres ved det samt videosekvenser med ordblinde, der beretter om deres liv som ordblind.

Forsøg med læsning : aktiviteter til Læsning og læseundervisning Carsten Elbro ; Gyldendal, 2004 Indeholder eksempler på nogle af de læseforsøg, som Carsten Elbros grundbog ”Læsning og læseundervisning” er baseret på.

Gode og dårlige læsere efter 9. klasse : anden del af en undersøgelse Dorthe Haven ; I: Psykologisk pædagogisk rådgivning, 35 (5/6), 454-472 Artikel med gennemgang af resultater fra anden del af en efterundersøgelse af gode og dårlige læsere efter 9. Klasse. Projektet omhandler konsekvenserne af læsevanskeligheder ved slutningen af 9. klasse.

Gode og dårlige læsere efter 9. klasse : første del af en efterundersøgelse Carsten Elbro, Dorthe Haven og Birgit Dilling Jandorf. I: Psykologisk pædagogisk rådgivning, 34 (1), 19-42 Artikel med præsentation af hovedresultater fra en efterundersøgelse af gode og dårlige læsere efter 9. Klasse. Projektet omhandler konsekvenserne af læsevanskeligheder ved slutningen af 9. klasse.

Guiden Det gode møde : gode råd om kommunikation med mennesker med funktionsnedsættelse Inger Hindhede Kjær ; Center for Ligebehandling af Handicappede, 2010 I bogen gives redskaber til, hvordan kommunikationen med personer med funktionsnedsættelse kan komme til at fungere på den bedst tænkelige måde.

Har Nya Zealand löst problemen med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi : refleksioner och erfarenheter efter en studieresa Ulla Föhrer og Anita Hjälme. (Lokaliseret 02.05.11 på World Wide Web) På baggrund af rygter om, at New Zealand er et land uden problemer med læse- og skriveproblemer i skolerne undersøger Ulla Föhrer og Anita Hjälme på en tur til New Zealand det særlige pædagogiske program Reading Recovery Programme (RRP).

Hjælpemidler til mennesker med ordblindhed Erik Arendal ; Hjælpemiddelinstituttet, 2006 Bogen sætter fokus op hjælpemidler til læsning og skrivning, der kan afhjælpe og gøre dagligdagen nemmere for ordblinde.

Håndbog for ordblinde Mette Sparle ; Ordblindebørsen, 2005 Henvender sig især til unge og voksne ordblinde, der selv vil sætte sig ind i det lovstof, der har betydning for de ordblinde. Bemærk: håndbogen fungerer ikke som et færdigt materiale, da love og bestemmelser løbende ændres.

IFLA standard: Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia Standarden er en hjælp for biblioteker til at forbedre servicen overfor personer med dyslexia, men kan også bruges i forhold til andre grupper med læsevanskeligheder. Standarden er et værktøj, som både øvede og mindre øvede personaler, med ansvar for betjening af brugere med læse- og indlæringsvanskeligheder, kan bruge.

IT rygsæk til ordblinde Erik Arendal og Kirsten Marie Hansen. Hjælpemiddelinstituttet, 2003 I bogen beskrives it-hjælpemidler, der giver ordblinde adgang til at skrive og læse. Desuden behandles baggrunden og konkrete erfaringer med brug af IT rygsækken.

International book of dyslexia : a cross-language comparison and practice guide Ian Smythe, John Everatt og Robin Salter, 2004 Indeholder beskrivelser om ordblindhed i mere end 50 lande, deriblandt Danmark.

Kompensatorisk it – it hjælpemidler i undervisningen Margit Gade ; Malling Beck, 2006 Praktisk håndbog, der formidler viden om kompensatorisk it, der kan støtte elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Let læste tekster : hvad er det? og hvordan udformes de? : nogle retningslinier Samlet og udgivet af Bror I Tronbacke ; oversat til dansk og bearbejdet af Gyda Skat Nielsen. Danmarks Biblioteksforening, 2000 Dansk oversættelse af IFLA’s ”Guidelines for easy-to-read materials” , der på enkelte punkter er tillempet danske forhold. Giver inspiration til arbejdet med at give læsehandicappede adgang til kultur og information på lige vilkår med alle øvrige borgere.

Lige muligheder for handicappede : nye indsatsområder Rapport fra regeringens ministerudvalg for handicapområdet, 2000 (Lokaliseret 27.04.11 på World Wide Web) Tværgående ministerudvalg for handicapområdet ser, med udgangspunkt i FN’s 22 standardregler om lige muligheder for handicappede og målsætningerne i regeringsgrundlaget fra marts 1998, på en samordning af regeringens politik og handicapområdet samt opfølgning på de initiativer, der sættes i værk.

Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet – rapport fra Trepartsudvalget Bind 1: Den fremtidige voksen- og efteruddannelsesindsats, Februar 2006 (Lokaliseret på World Wide Web) Trepartsudvalgets analyse og vurdering af voksen- og efteruddannelsesindsatsen i forhold til udfordringer i fremtiden. Afsnit 7 i rapporten indeholder særlige indsatsområdet bl.a. læse- skrive og regnesvage.

Læs her! : om utilstrækkelige læsefærdigheder Carsten Elbro ; Undervisningsministeriet, 1996 Udgivet på foranledning af AKTION LÆSNING – til fremme af læsefærdighed og skriftkultur. Omhandler årsagerne til, at mange børn, unge og voksne har utilstrækkelige læsefærdigheder, og hvad der kan gøres ved dette.

Læsevanskeligheder Carsten Elbro ; Gyldendal, 2008 En samlet oversigt over læse- og skrivevanskeligheder og årsagerne til dem, samt hvad der kan gøres for at afhjælpe disse vanskeligheder.

Læsevanskeligheder og it Helga Hansen ; Landsforeningen af Læsepædagoger, 2009. I publikationen er der en gennemgang af it-baserede programmer, der kan hjælpe elever i forhold til arten af deres problemer med at læse og skrive.

Læsevanskeligheder og selvværd Yvonne Lund. Special-pædagogisk Forlag, 2010 Indeholder bl.a. beskrivelser af forskellige typer af vanskeligheder med at læse samt sammenhængen mellem det at have selvværd og det at være ordblind.

Læsning og læseundervisning Carsten Elbro ; Gyldendal, 2006 Grundbog om læsning, der indeholder centrale dele af den forskningsbaserede viden om læsning. Bogen knytter sig til Carsten Elbros ”Forsøg med læsning”.

Ordblind og IT : på efterskole og ungdomsuddannelse DVD. En filmberetning af Claus Ørsted. Claus Ørsted Film, 2010 Et filmhold besøger to efterskoler for ordblinde og ser her på, hvordan eleverne har mulighed for at benytte it-hjælpemidler i forbindelse med deres undervisning og hvordan eleverne på forskellig vis får mod til at starte på en ungdomsuddannelse efter efterskolen. Filmen er produceret for Dansk Videnscenter for Ordblindhed.

Ordblinde ved en korsvej Center for Hjælpemidler og Kommunikation, 2003 Indeholder artikler om, hvad det vil sige at være ordblind, samt ordblindeundervisning og tekniske hjælpemidler for ordblinde.

Ordstorm på udsatte steder : ordblinde sætter ord på Redigeret af Klaus Meedom. Hovedstadens Ordblindeskoles Venner, 1998 22 ordblinde videregiver deres erfaringer med at være ordblind i Danmark. Udgivet i anledning af Hovedstadens Ordblindeskoles 50-års jubilæum.

På let dansk. Sådan Overblik på let dansk (Lokaliseret 27.04.11 på World Wide Web) 20 tips der kan gøre en tekst lettere at læse.

Standardregler om lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer. Det Centrale Handicapråd, 2006 Standardregler der har til formål at sikre, at alle borgere med handicap har de samme rettigheder og forpligtelser som andre.

Voksne ordblinde: en antologi Redigeret af Julie Kock Clausen og Dorthe Haven. Dansk Psykologisk Forlag, 2005, + 1 cd-rom Viden om at leve med ordblindhed som voksen bliver i denne bog formidlet af en række ordblinde samt fagpersoner med indsigt og erfaring med de udfordringer, ordblinde voksne står overfor.

Working paper : Læsefærdigheder, arbejdsmarked og indkomst Mette Gørtz ; AKF, 2007 (Lokaliseret 27.04.11 på World Wide Web) Arbejdspapir med fokus på sammenhængen mellem indkomst og læsefærdigheder baseret på en omfattende analyse af bl.a. indkomstoplysninger.